Privacyverklaring

LIN! Grafisch Ontwerp kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van LIN! Grafisch Ontwerp en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LIN! Grafisch Ontwerp verstrekt. LIN! Grafisch Ontwerp kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM LIN! Grafisch Ontwerp GEGEVENS NODIG HEEFT

LIN! Grafisch Ontwerp verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan LIN! Grafisch Ontwerp uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG LIN! Grafisch Ontwerp GEGEVENS BEWAART

LIN! Grafisch Ontwerp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

LIN! Grafisch Ontwerp verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van LIN! Grafisch Ontwerp worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. LIN! Grafisch Ontwerp gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.